Regulaminy promocyjne

Regulamin promocji: “3-cie urodziny”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem promocji o nazwie „3-cie urodziny” zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Nazwa promocji: ” 3-cie urodziny “

1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 10:00 dnia 01.06.2023, do godz. 23:59 dnia 30.06.2023 lub do wyczerpania zapasów.

1.4 Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2 WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1 Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2 Uczestnik promocji ma możliwość skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3 Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4 Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1 Promocją objęte są produkty marki Gaminate, z linii produktowych o nazwie:
a) ENERGY POWER PACK, dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji:
https://gaminate.pro/produkt/gaminate-power-pack/
oraz
b) HYDRO PACK dostępne w sklepie Organizatora w sekcji:
https://gaminate.pro/produkt/gaminate-hydration-hydro-pack/

zwane „Produktami” lub „Produktem”.

3.2 Uczestnikowi Promocji za zakup minimum trzech sztuk „Produktów” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego, który obniża cenę zestawu 3 sz. “Produktów” o 100 zł (słownie: sto złotych) brutto.

3.3 W Promocji biorą udział wszystkie smaki produktów.

3.3 Realizacja kodu rabatowego obywa się w ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym wpisać kod rabatowy w pole „Kod kuponu” oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj Kupon”.

3.4 Organizator Promocji udostępni kody rabatowe w komunikacji reklamowej (newsletter, sms, social media). Kody rabatowe ważne są w okresie trwania promocji, czyli od godz. 10:00 dnia 01.06.2023, do godz. 23:59 dnia 30.06.2023 lub do wyczerpania zapasów

3.5 Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.

3.6 Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: https://gaminate.pro/regulaminy-promocyjne/

4.2 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5 Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7 Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.06.2023

 

Regulamin promocji: “Blender Bottle”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „Blender Bottle”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “Blender Bottle

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 12:00 dnia 15.05.2023,  do  godz. 23:59 dnia 31.05.2023, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1  Promocją objęte są produkty marki Gaminate linii produktowej o nazwie Power Pack,  dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: https://gaminate.pro/produkt/gaminate-power-pack/ oraz linii Hydro Pack, dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: https://gaminate.pro/produkt/gaminate-hydration-hydro-pack/ zwane „Produktami” lub „Produktem”.

3.2  Uczestnikowi Promocji za zakup minimum dwóch sztuk produktu przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego,  który obniża wartość shakera Blender Bottle o 30 zł ( słownie: trzydzieści złotych) brutto – z 79,99 zł na 49,99 zł. Shaker Blender Bottle dostępny jest w sklepie organizatora w sekcji: Shakery -> Shaker Premium.  

3.3  Realizacja kodu rabatowego odbywa się w  ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym  w polu “Kod kuponu” wprowadzić jego nazwę oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj kupon”. Warunkiem koniecznym do relizacji kodu rabatowego jest dodanie do koszyka 2 dowolnych puszek Produktu oraz shakera Blender Bottle. Minimalna ilość produktów w koszyku zakupowym to dwie puszki i shaker.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w  komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od  godz. 12:00 dnia  15.05.2023,  do  godz. 23:59 dnia 31.05.2023, lub do wyczerpania zapasów

3.5  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.

3.6  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: Regulaminy promocyjne

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 15.05.2023

Regulamin promocji: “Starter Pack Hydration – SHAKER XL ZA 1 PLN”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „Starter Pack Hydration – SHAKER XL ZA 1 PLN”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “Starter Pack Hydration – SHAKER XL ZA 1 PLN”

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 12:00 dnia 09.05.2023,  do  godz. 23:59 dnia 31.05.2023, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość  skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1  Promocją objęte są wybrane produkty marki Gaminate (Starter Pack 9 saszetek),  dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: Hydro Starter Pack,  zwane „Produktami” lub „Produktem”.

3.2  Uczestnikowi Promocji za zakup jednej sztuki  „Produktu” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego,  który obniża wartość wybranego shakera XL 800ml o 26,99 zł (z 27,99 zł na 1 zł). Shakery XL 800ml dostępny są w sklepie organizatora w sekcji: Shakery -> Shaker XL

3.3  Realizacja kodu rabatowego odbywa się w ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym w polu „kod kuponu” wprowadzić jego nazwę oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj Kupon”.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od godz. 12:00 dnia  09.05.2023,  do  godz. 23:59 dnia 31.05.2023, lub do wyczerpania zapasów.

3.5  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.

3.6  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: Regulaminy promocyjne

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 09.05.2023

Regulamin promocji: “HYDROPACK – SHAKER XL ZA 1 PLN”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „HYDROPACK – SHAKER XL ZA 1 PLN”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “HYDROPACK – SHAKER XL ZA 1 PLN”

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 12:00 dnia 09.05.2023,  do  godz. 23:59 dnia 31.05.2023, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość  skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1  Promocją objęte są wybrane produkty marki Gaminate (Hydropack -> wszystkie smaki),  dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: Hydro Pack,  zwane „Produktami” lub „Produktem”.

3.2  Uczestnikowi Promocji za zakup jednej sztuki  „Produktu” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego,  który obniża wartość wybranego shakera XL 800ml o 26,99 zł (z 27,99 zł na 1 zł). Shakery XL 800ml dostępny są w sklepie organizatora w sekcji: Shakery -> Shaker XL

3.3  Realizacja kodu rabatowego odbywa się w ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym w polu „kod kuponu” wprowadzić jego nazwę oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj Kupon”.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od godz. 12:00 dnia  09.05.2023,  do  godz. 23:59 dnia 31.05.2023, lub do wyczerpania zapasów.

3.5  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.

3.6  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: Regulaminy promocyjne

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 09.05.2023

REGULAMIN PROMOCJI: “Majówka 2023”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „Majówka 2023”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “ Majówka 2023”

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 17:00 dnia 26.04.2023,  do  godz. 23:59 dnia 14.05.2023, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

2 WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość  skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1  Promocją objęte są produkty marki Gaminate linii produktowej o nazwie Power Pack,   dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: https://gaminate.pro/produkt/gaminate-power-pack/ oraz linii Hydro Pack, dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: https://gaminate.pro/produkt/gaminate-hydration-hydro-pack/ zwane „Produktami” lub „Produktem”.

3.2  Uczestnikowi Promocji za zakup minimum  dwóch sztuk produktu przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego,  który obniża wartość dwóch produktów o 50 zł  ( słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto. Warunkiem koniecznym do relizacji kodu rabatowego jest zakup 1 Produktu linii Hydro Pack, podczas gdy drugi produkt drugi produkt może być produktem linii Power pack lub Hydro Pack. Minimalna ilość produktów w koszyku zakupowym to dwie sztuki.

3.3  Realizacja kodu rabatowego odbywa się w  ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym  w polu “Kod kuponu” wprowadzić jego nazwę oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj kupon”. 

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w  komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od  godz. 17:00 dnia  26.04.2023,  do  godz. 23:59 dnia 14.05.2023, lub do wyczerpania zapasów

3.5  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.

3.6  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: Regulaminy promocyjne.

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 26.04.2023

Regulamin konkursu “Wlepy Gaminate & Ampfutbol”

1 Postanowienia ogólne

1.1       Organizatorem konkursu jest Gaming Supplements sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa, NIP: 7010942894

1.2.      Fundatorem nagrody jest Organizator.

1.3.      Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

1.4.      Konkurs jest prowadzony na profilu: https://www.facebook.com/AmpFutbolPolska , profilu: https://www.instagram.com/ampfutbol/ oraz profilu https://twitter.com/AmpFutbolPolska , zwanych dalej Profilami.

2 Warunki uczestnictwa

2.1.      W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 16 lat.

2.2.      Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, Instagram lub Twitter.

2.3.      Każdy z uczestników może umieścić dowolną ilość komentarzy.

2.4.      Konkurs trwa od  26.04.2023 do 03.05.2023 do godziny: 23:59

2.5.      Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 08.05.2023 za pośrednictwem postów na Profilach na których się odbywa.

2.6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a, Instagram’a i Twitter’a.

3 Zadanie konkursowe

3.1.      Zadanie konkursowe polega na podaniu w komentarzu pod postem konkursowym propozycji hasła, które ma się znaleźć na naklejce.

3.2.      W konkursie zostanie wybranych pięciu zwycięzców, których hasła zostaną wybrane przez Jury konkursowe. Jury będzie kierowac się się kryterium unikalności oraz dopasowania hasła do dyscypliny ampfutbolu.

3.3.      W skład Jury wchodzą Pracownicy firmy Organizatora.

3.4.      Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej poprzez Platformy.

3.5.      Pięc zwycięskich haseł zostanie użytych na naklejkach marki Gaminate. Naklejki te zostaną wydrukowane i będą dołączane do wysyłek produktów marki Gaminate

4 Nagrody

4.1.      Głównymi Nagrodami jest 5 zestawów składających się następujacych produktów:

  1. a) pięćdziesiąt wlepek z hasłem autora
  2. b) bidon marki Gaminate dostępny pod linkiem https://gaminate.pro/produkt/bidony/
  3. c) Zestawu 3 saszetek marki Gaminate – linii Hydration, dostępnego pod adresem: https://gaminate.pro/produkt/hydration-starter-pack/

4.2.      Nagroda zostanie przesłana kurierem na koszt Organizatora.

4.3.      Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Profilach

4.4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

4.5.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

4.6.      W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

5 Reklamacje

5.1.      Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

5.2.      Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

5.3.      Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs „Wlepy Gaminate & Ampfutbol”.

5.4.      Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6 Postanowienia końcowe

6.1.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

6.2.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilach.

6.3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6.4.      Niniejszyy konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

6.5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem: 26.04.2023

Regulamin promocji: “HYDRATION – BIDON ZA 1 PLN”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „HYDRATION – BIDON ZA 1 PLN”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “HYDRATION – BIDON ZA 1 PLN”

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 12:00 dnia 20.04.2023,  do  godz. 23:59 dnia 31.05.2023, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość  skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1  Promocją objęte są wybrane produkty marki Gaminate (Starter Pack 9 saszetek),  dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: Hydration Starter Pack,  zwane „Produktami” lub „Produktem”.

3.2  Uczestnikowi Promocji za zakup jednej sztuki  „Produktu” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego,  który obniża wartość bidonu HYDRATION CLASSIC 750ml o 23,99 zł (z 24,99 zł na 1 zł). Bidon HYDRATION CLASSIC 750ml dostępny jest w sklepie organizatora w sekcji: Shakery -> Bidony

3.3  Realizacja kodu rabatowego odbywa się w ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym w polu „kod kuponu” wprowadzić jego nazwę oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj Kupon”.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od godz. 12:00 dnia  20.04.2023,  do  godz. 23:59 dnia 31.05.2023, lub do wyczerpania zapasów.

3.5  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.

3.6  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: Regulaminy promocyjne

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 20.04.2023

REGULAMIN KONKURSU: “Hasła na Shaker”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Organizatorem konkursu jest Gaming Supplements sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Fundatorem nagrody jest Organizator.

1.3  Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

1.4  Konkurs jest prowadzony na profilu https://www.facebook.com/GaminatePL, profilu https://www.instagram.com/gaminate oraz profilu https://twitter.com/GaminatePl , zwanych dalej Profilami.

WARUNKI UCZESTNICTWA 

2.1  W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 16 lat.

2.2  Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, Instagram lub Twitter.

2.3  Każdy z uczestników może umieścić dowolną ilość komentarzy.

2.4  Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie Profili marki

2.5 Konkurs trwa od  20.04.2023 do 27.04.2023 do godziny: 23:59

2.6 Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 04.05.2023 za pośrednictwem postów na Profilach na których się odbywa.

2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a, Instagram’a i Twitter’a.

3 ZADANIE KONKURSOWE

3.1  Zadanie konkursowe polega na podaniu w komentarzu pod postem konkursowym propozycji hasła, które ma się znaleźć na shakerze.

3.2  W konkursie zostanie wybranych dwóch zwycięzców, których hasła zostaną wybrane przez Jury konkursowe. Jury będzie się kryterium unikalności oraz dopasowania hasła do marki Gaminate.

3.3  W skład Jury wchodzą Pracownicy firmy Organizatora.

3.4 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej poprzez Platformy.

3.5 Dwa zwycięskie hasła zostaną umieszczone na shakerach marki Gaminate.

4 NAGRODY

4.1  Głównymi Nagrodami jest 2 zestawy składających się następujących produktów:

a) Shaker z hasłem autora

b) 1 sztuka produktu Gaminate Hydro Pack lub Gaminate Power Pack. Produkty znajdują się pod tymi linkami:

https://gaminate.pro/produkt/gaminate-power-pack/

https://gaminate.pro/produkt/gaminate-hydration-hydro-pack/

4.2  Nagrodami pocieszenia są dwa zestawy składające się z następujących produktów

a)  Starter Pack 3 saszetki  (linii Energy lub Hydration) oraz dowolny shaker 500 ml lub bidon 750 ml. Produktu dostępne są pod następującymi linkami:

https://gaminate.pro/produkt/hydration-starter-pack/

https://gaminate.pro/produkt/gaminate-starter-pack/

https://gaminate.pro/produkt/shaker/

https://gaminate.pro/produkt/bidony/

4.3  Nagrody zostaną przesłana kurierem na koszt Organizatora.

4.4  Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Profilach

4.5  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

4.6  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

4.7  W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

5 REKLAMACJE 

5.1  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

5.2  Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

5.3  Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs „Hasła na Shaker”.

5.4  Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

6.2  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilach.

6.3  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6.4  Niniejszy konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

6.5  Regulamin wchodzi w życie z dniem: 20.04.2023

REGULAMIN PROMOCJI: “Matura 2023”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „Matura 2023”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “Matura 2023

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 12:00 dnia 14.04.2023,  do  godz. 23:59 dnia 31.05.2023, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI 

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość  skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI 

3.1  Promocją objęte są wszystkie produkty marki Gaminate, dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: Wszystkie produkty, zwane „Produktami” lub „Produktem”. 

3.2  Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego, który obniża cenę zamówionego produktu, lub wartość zamówionych produktów o 10 %.

3.3  Realizacja kodu rabatowego odbywa się w  ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym  w polu “Kod kuponu” wprowadzić jego nazwę oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj kupon”. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie w koszyku zakupowym Produktu lub Produktów.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w  komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od  godz. 12:00 dnia  14.04.2023,  do  godz. 23:59 dnia 31.05.2023, lub do wyczerpania zapasów.

3.5  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie. 

3.6  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji informacje: Regulaminy promocyjne.

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 14.04.2023

REGULAMIN PROMOCJI: “WIOSNA 2023”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „WIOSNA 2023”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “WIOSNA 2023

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 12:00 dnia 14.04.2023,  do  godz. 23:59 dnia 31.05.2023, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI 

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość  skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI 

3.1  Promocją objęte są produkty marki Gaminate, linii produktowej o nazwie POWER PACK ENERGY,   dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: Energy Power Pack, zwane „Produktami” lub „Produktem”. 

3.2  Uczestnikowi Promocji za zakup jednej sztuki  „Produktu” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego,  który obniża cenę jednej sztuki shakera 500ml marki Gaminate do poziomu  1 zł ( słownie: jeden złoty) brutto. Shakery 500ml marki Gaminate dostępne są w sklepie Organizatora, w sekcji: Shaker 500ml

3.3  Realizacja kodu rabatowego odbywa się w  ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym  w polu “Kod kuponu” wprowadzić jego nazwę oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj kupon”. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie w koszyku zakupowym Produktu oraz shakera.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w  komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od  godz. 12:00 dnia  14.04.2023,  do  godz. 23:59 dnia 31.05.2023, lub do wyczerpania zapasów.

3.5  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie. 

3.6  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji informacje: Regulaminy promocyjne.

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 14.04.2023

REGULAMIN PROMOCJI: “DREAM BIG 2”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „DREAM BIG 2”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “ DREAM BIG 2

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 12:00 dnia 17.03.2023,  do  godz. 23:59 dnia 30.04.2023, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

2 WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość  skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1  Promocją objęte są produkty marki Gaminate, linii produktowej o nazwie POWER PACK,   dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: Hydro Pack , zwane „Produktami” lub „Produktem”.

3.2  Uczestnikowi Promocji za zakup jednej sztuki  „Produktu” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego,  który obniża cenę jednej sztuki shakera DREAM BIG 800ml  marki Gaminate o 26,99 zł do poziomu  1 zł  ( słownie: jeden złoty) brutto. Bidon dostępny są w sklepie Organizatora, w sekcji: Shakery -> Shaker XL

3.3  Realizacja kodu rabatowego odbywa się w  ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym  w polu “Kod kuponu” wprowadzić jego nazwę oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj kupon”. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie w koszyku zakupowym Produktu oraz bidonu.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w  komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od  godz. 12:00 dnia  17.03.2023,  do  godz. 23:59 dnia 30.04.2023, lub do wyczerpania zapasów

3.5  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.

3.6  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: Regulaminy promocyjne.

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 17.03.2023

REGULAMIN PROMOCJI: “Ampfutbol2”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „Ampfutbol2”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “ Ampfutbol2”

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 12:00 dnia 17.03.2023,  do  godz. 23:59 dnia 31.03.2023, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

2 WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość  skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1  Promocją objęte są produkty marki Gaminate, linii produktowej o nazwie POWER PACK, dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: Hydro Pack , zwane „Produktami” lub „Produktem”.

3.2  Uczestnikowi Promocji za zakup jednej sztuki  „Produktu” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego,  który obniża cenę jednej sztuki bidonu marki Gaminate o 23,99 zł do poziomu  1 zł ( słownie: jeden złoty) brutto. Bidony dostępne są w sklepie Organizatora, w sekcji: Shakery -> Bidony

3.3  Realizacja kodu rabatowego odbywa się w  ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym w polu “Kod kuponu” wprowadzić jego nazwę oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj kupon”. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie w koszyku zakupowym Produktu oraz bidonu.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od godz. 12:00 dnia  17.03.2023,  do  godz. 23:59 dnia 31.03.2023, lub do wyczerpania zapasów

3.5  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.

3.6  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: Regulaminy promocyjne

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 17.03.2023

Regulamin promocji: “HYDRATION – BIDON NA START”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „HYDRATION – BIDON NA START”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “HYDRATION – BIDON NA START”

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 12:00 dnia 13.03.2023,  do  godz. 23:59 dnia 30.04.2023, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość  skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1  Promocją objęte są wybrane produkty marki Gaminate (puszki Hydro Pack 666g),  dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: Hydro Pack,  zwane „Produktami” lub „Produktem”.

3.2  Uczestnikowi Promocji za zakup jednej sztuki  „Produktu” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego,  który obniża wartość bidonu HYDRATION CLASSIC 750ml o 23,99 zł (z 24,99 zł na 1 zł). Bidon HYDRATION CLASSIC 750ml dostępny jest w sklepie organizatora w sekcji: Shakery -> Bidony

3.3  Realizacja kodu rabatowego odbywa się w  ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym w polu „kod kuponu” wprowadzić jego nazwę oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj Kupon”.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od godz. 12:00 dnia  13.03.2023,  do  godz. 23:59 dnia 30.04.2023, lub do wyczerpania zapasów.

3.5  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.

3.6  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: Regulaminy promocyjne

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 13.03.2023

Regulamin konkursu “DREAM BIG”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu jest Gaming Supplements sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Fundatorem nagrody jest Organizator.

1.3 Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

1.4 Konkurs jest prowadzony na profilu https://www.facebook.com/GaminatePL, profilu https://www.instagram.com/gaminate  oraz profilu https://twitter.com/GaminatePl , zwanych dalej Profilami.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1 W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 16 lat.

2.2 Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, Instagram lub Twitter.

2.3 Każdy z uczestników może umieścić dowolną ilość komentarzy.

2.4 Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie Profili marki

2.5 Konkurs trwa od 31.10.2022 do 06.11.2022 do godziny: 23:59

2.6 Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 09.11.2022 za pośrednictwem postów na Profilach na których się odbywa.

2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a, Instagram’a i Twitter’a.

3 ZADANIE KONKURSOWE

3.1 Zadanie konkursowe polega na podaniu w komentarzu pod postem konkursowym propozycji hasła, które ma się znaleźć na naklejce.

3.2 W konkursie zostanie wybranych 13 zwycięzców, których hasła zostaną wybrane przez Jury konkursowe. Jury będzie się kryterium unikalności odpowiedzi.

3.3 W skład Jury wchodzą Pracownicy firmy Organizatora.

3.4 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej poprzez Platformy.

4 NAGRODY

4.1 Głównymi Nagrodami jest 13 zestawów składających się następujących produktów:

a) jedna sztuka opaski silikonowej na rękę z napisem DREAM BIG

b) 5 sztuk wlepek

4.2 Nagrody przedstawione są w postach ogłaszających konkurs.

4.3 Nagroda zostanie przesłana kurierem na koszt Organizatora.

4.4 Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Profilach

4.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

4.7 W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

5 REKLAMACJE

5.1 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

5.2 Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

5.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs „Wlepy Gaminate & WoT”.

5.4 Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilach.

6.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6.4 Niniejszy konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

6.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 28.10.2022

REGULAMIN PROMOCJI: “RELOAD23”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „RELOAD23”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “ RELOAD23

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 12:00 dnia 21.02.2023,  do  godz. 23:59 dnia 19.03.2023, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

2 WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość  skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1  Promocją objęte są produkty marki Gaminate, linii produktowej o nazwie POWER PACK, dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: Energy Power Pack, zwane „Produktami” lub „Produktem”.

3.2  Uczestnikowi Promocji za zakup jednej sztuki  „Produktu” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego,  który obniża cenę jednej sztuki shakera marki Gaminate z limitowanej linii World of Tanks do poziomu  1 zł ( słownie: jeden złoty) brutto. Shakery marki Gaminate z linii World of Tanks dostępne są w sklepie Organizatora, w sekcji: Edycja World of Tanks -> Limitowana edycja Shaker

3.3  Realizacja kodu rabatowego odbywa się w  ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym w polu “Kod kuponu” wprowadzić jego nazwę oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj kupon”.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od godz. 12:00 dnia  21.02.2023,  do  godz. 23:59 dnia 19.03.2023, lub do wyczerpania zapasów

3.5  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.

3.6  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: Regulaminy promocyjne

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 21.02.2023

Regulamin promocji: “WALENTYNKI 2023”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „WALENTYNKI 2023”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “ WALENTYNKI 2023″

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 12:00 dnia 14.02.2023,  do  godz. 23:59 dnia 19.02.2023, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość  skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1  Promocją objęte są wszystkie produkty marki Gaminate,  dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: https://gaminate.pro/gaminate ,  zwane „Produktami” lub „Produktem”.

3.2  Uczestnikowi Promocji za zakup jednej sztuki  „Produktu” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego,  który obniża wartość zamówionych produktów o 14 %.

3.3  Realizacja kodu rabatowego odbywa się w  ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym  w polu „kod kuponu” wprowadzić jego nazwę oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj Kupon”.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w  komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od  godz. 12:00 dnia  14.02.2023,  do  godz. 23:59 dnia 19.02.2023, lub do wyczerpania zapasów

3.5  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.

3.6  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: Regulaminy promocyjne

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 14.02.2023

Regulamin promocji: “BLACKWEEKS 2022 – POWER PACK”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem promocji o nazwie „BLACKWEEKS 2022 – POWER PACKA” zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Nazwa promocji: ” BLACKWEEKS 2022 – POWER PACK “

1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 10:00 dnia 01.11.2022, do godz. 23:59 dnia 30.11.2022 lub do wyczerpania zapasów.

1.4 Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2 WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1 Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2 Uczestnik promocji ma możliwość skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3 Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4 Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1 Promocją objęte są produkty marki Gaminate, linii produktowej o nazwie POWER PACK, dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: https://gaminate.pro/produkt/gaminate-power-pack/, zwane „Produktami” lub „Produktem”.

3.2 Uczestnikowi Promocji za zakup minimum trzech sztuk „Produktu” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego, który obniża cenę zestawu 3 sz. “Produktów” o 90,01 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych i jeden grosz) brutto.

3.3 W Promocji biorą udział wszystkie smaki produktów.

3.3 Realizacja kodu rabatowego obywa się w ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym wpisać kod rabatowy w pole „Kod kuponu” oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj Kupon”.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od godz. 10:00 dnia 01.01.2022, do godz. 23:59 dnia 30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów

3.5 Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.

3.6 Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: https://gaminate.pro/regulaminy-promocyjne/

4.2 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5 Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7 Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.11.2021

Regulamin promocji: “BLACKWEEKS 2022 – SHAKER”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem promocji o nazwie „BLACKWEEKS 2022 – SHAKER” zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Nazwa promocji: “BLACKWEEKS 2022 – SHAKER”

1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 10:00 dnia 01.11.2022, do godz. 23:59 dnia 30.11.2022 lub do wyczerpania zapasów.

1.4 Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2 WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1 Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2 Uczestnik promocji ma możliwość skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3 Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4 Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1 Promocją objęte są produkty marki Gaminate, linii produktowej o nazwie POWER PACK, dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: https://gaminate.pro/produkt/gaminate-power-pack/, zwane „Produktami” lub „Produktem”.

3.2 Uczestnikowi Promocji za zakup minimum dwóch sztuk „Produktu” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego, który obniża cenę jednej sztuki shakera o nazwie Shaker Premium Blender Bottle o 79,99 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto.  Shaker dostępny jest pod linkiem: https://gaminate.pro/produkt/shaker-premium-blender-bottle/

3.3 W Promocji biorą udział wszystkie smaki produktów.

3.3 Realizacja kodu rabatowego obywa się w ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym wpisać kod rabatowy w pole „Kod kuponu” oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj Kupon”.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od godz. 10:00 dnia 01.01.2022, do godz. 23:59 dnia 30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów

3.5 Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.

3.6 Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: https://gaminate.pro/regulaminy-promocyjne/

4.2 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5 Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7 Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.11.2021

Regulamin promocji: “BLACKWEEKS 2022 – BLUZA”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem promocji o nazwie „BLACKWEEKS 2022 – BLUZA” zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Nazwa promocji: “BLACKWEEKS 2022 – BLUZA”

1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 10:00 dnia 01.11.2022, do godz. 23:59 dnia 30.11.2022 lub do wyczerpania zapasów.

1.4 Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2 WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1 Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2 Uczestnik promocji ma możliwość skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3 Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4 Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1 Promocją objęte są produkty marki Gaminate, linii produktowej o nazwie POWER PACK, dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: https://gaminate.pro/produkt/gaminate-power-pack/, zwane „Produktami” lub „Produktem”.

3.2 Uczestnikowi Promocji za zakup minimum trzech sztuk „Produktu” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego, który obniża cenę jednej sztuki shakera o nazwie G-Hoodie Classic o 149,99 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto.  Bluza dostępna jest pod linkiem: https://gaminate.pro/produkt/g-hoodie-classic/

3.3 W Promocji biorą udział wszystkie smaki produktów.

3.3 Realizacja kodu rabatowego obywa się w ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym wpisać kod rabatowy w pole „Kod kuponu” oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj Kupon”.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od godz. 10:00 dnia 01.01.2022, do godz. 23:59 dnia 30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów

3.5 Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.

3.6 Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: https://gaminate.pro/regulaminy-promocyjne/

4.2 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5 Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7 Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

Regulamin konkursu “Wlepy Gaminate & WoT”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu jest Gaming Supplements sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa, NIP: 7010942894

1.2 Fundatorem nagrody jest Organizator.

1.3 Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

1.4 Konkurs jest prowadzony na profilu facebook.com/GaminatePro , profilu https://www.instagram.com/gaminate  oraz profilu https://twitter.com/GaminatePl , zwanych dalej Profilami.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1 W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 16 lat.

2.2 Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, Instagram lub Twitter.

2.3 Każdy z uczestników może umieścić dowolną ilość komentarzy.

2.4 Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie Profili marki

2.5 Konkurs trwa od 31.10.2022 do 06.11.2022 do godziny: 23:59

2.6 Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 09.11.2022 za pośrednictwem postów na Profilach na których się odbywa.

2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a, Instagram’a i Twitter’a.

3. ZADANIE KONKURSOWE

3.1 Zadanie konkursowe polega na podaniu w komentarzu pod postem konkursowym propozycji hasła, które ma się znaleźć na naklejce.

3.2 W konkursie zostanie wybranych pięciu zwycięzców, których hasła zostaną wybrane przez Jury konkursowe. Jury będzie się kryterium unikalności oraz dopasowania hasła do marek Gaminate i Wot.

3.3 W skład Jury wchodzą Pracownicy firmy Organizatora.

3.4 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej poprzez Platformy.

3.5 Pięć zwycięskich haseł zostanie użytych na naklejkach marki Gaminate. Naklejki te zostaną wydrukowane i będą dołączane do wysyłek produktów marki Gaminate

4. NAGRODY

4.1 Głównymi Nagrodami jest 5 zestawów składających się następujących produktów:

a) pięćdziesiąt wlepek z hasłem autora

b) shakera marki Gaminate dostępnego w sekcji sklepu pod adresem: https://gaminate.pro/produkt/shaker/ lub https://gaminate.pro/produkt/shaker-gaminate-world-of-tanks/

c) Zestawu 7 saszetek marki Gaminete, dostępnego pod adresem: https://gaminate.pro/produkt/gaminate-starter-pack/

4.2 Nagroda zostanie przesłana kurierem na koszt Organizatora.

4.3 Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Profilach

4.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

4.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

4.6 W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

5. REKLAMACJE

5.1 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

5.2 Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

5.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem KonkursWlepy Gaminate & WoT”.

5.4 Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilach.

6.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6.4 Niniejszy konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

6.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 28.10.2022

Regulamin promocji: “POWER PROMO – WoT”  

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „POWER PROMO – WoT”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “POWER PROMO – WoT”

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 12:00 dnia 27.10.2022,  do  godz. 23:59 dnia 30.11.2022, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

2 WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość  skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1  Promocją objęte są produkty marki Gaminate, linii produktowej o nazwie POWER PACK,   dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: https://gaminate.pro/produkt/gaminate-power-pack/ , zwane „Produktami” lub „Produktem”.

3.2  Uczestnikowi Promocji za zakup jednej sztuki  „Produktu” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego,  który obniża cenę jednej sztuki shakera marki Gaminate z limitowanej linii World of Tanks do poziomu  1 zł ( słownie: jeden złoty) brutto. Shakery marki Gaminate z linii World of Tanks dostępne są w sklepie Organizatora, w sekcji: https://gaminate.pro/produkt/shaker-gaminate-world-of-tanks/

3.3  Realizacja kodu rabatowego odbywa się w  ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym  w polu “Kod kuponu” wprowadzić jego nazwę oraz wybrać na ekranie klawisz „Wykorzystaj kupon”.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w  komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od  godz. 12:00 dnia  27.10.2022,  do  godz. 23:59 dnia 30.11.2022, lub do wyczerpania zapasów

3.5  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie.

3.6  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Regulaminy promocyjne: https://gaminate.pro/regulaminy-promocyjne/

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 27.10.2022

Regulamin programu: GWARANCJA ZWROTU GAMINATE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Organizatorem programu o nazwie „GWARANCJA ZWROTU GAMINATE IV”  zwanej dalej „Programem” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa programu: GWARANCJA ZWROTU GAMINATE IV

1.3  Program  prowadzony jest na terytorium Polski w okresie od godz. 12:00 dnia 01.10.2022 do  godz. 23:59 dnia 31.12.2022, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Program ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro .

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU

2.1  Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik programu ma możliwość  skorzystania z programu tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3 Uczestnik ma prawo do zakupu jednej sztuki produktu zdefiniowanego w punkcie pkt 3.1 niniejszego Regulaminu.

2.4  Udział w programie jest dobrowolny.

2.5  Uczestnik programu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Programu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROGRAMU

3.1  Programem objęty jest produkt marki Gaminate, o nazwie  STARTER PACK, składający się z trzech saszetek marki Gaminate i dostępny w sklepie Organizatora, w cenie 19,99 zł , zwany „Produktem”.

3.2 Produkt musi zostać zakupiony na stronie www.gaminate.pro z opcją dostawy na terytorium Polski.

3.3 Uczestnik programu może zakupić tylko jeden produkt w czasie trwania programu Gwarancja Zwrotu.

3.4 Uczestnik programu może wziąć tylko jeden raz udział w programie o nazwie “Gwarancja Zwrotu”.

3.5  Uczestnikowi Programu  przysługuje prawo zwrotu kwoty, które zapłacił za zakup Produktu. Jest to dokładnie 19,99 zł brutto ( słownie: dziewiętnaście złotych i  dziewięćdziesiąt dziewięć groszy ), pod warunkiem odesłania  jednej z trzech saszetek wchodzących w skład Produktu.

3.6 Saszetka podlegająca zwrotowi musi spełniać warunki produktu nieużywanego, czyli musi być oryginalnie zamknięta. Przesłanie otwartej saszetki dyskwalifikuje Uczestnika z programu.

3.7 Organizator po pomyślnej weryfikacji zwróconej saszetki zwróci uczestnikowi pieniądze na wskazane przez uczestnika konto bankowe.  Nastąpi to w przeciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu.

3.8  Uczestnik Programu może brać w nim udział jednokrotnie.

3.9 Program obejmuje produkty zakupione w okresie od 1.10.2022 roku do dnia  31.12.2022 włącznie.

3.10 Zwroty można zgłaszać w okresie 14 dni od daty zakupu.

4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOKONANIA ZWROTU PRODUKTU

4.1 W celu dokonania zwrotu na koszt Organizatora, Uczestnik programu musi wejść na stronę https://szybkiezwroty.pl/

4.2 W kolejnym kroku z dostępnej listy sklepów Uczestnik  musi wybrać sklep o nazwie  Flexls oraz wypełnić formularz zwrotu. W formularzu zwrotu uczestnik musi podać numer zamówienia dokonanego na stronie www.gaminate.pro, dane kontaktowe ( imię, nazwisko, mail i telefon) oraz  krótko wypełnić pole Opis.

4.3 W Polu opis wystarczy wpisać nazwę programu: Gwarancja Zwrotu Gaminate.

4.4 Formularz zwrotu zostanie poddany weryfikacji, w której zostanie sprawdzony numer zamówienia oraz jego data. Organizator dokona weryfikacji formularza zwrotu w 48 godzin od jego zgłoszenia.

4.4 Użytkownik otrzyma mailem oraz wiadomością sms kod zwrotu, który umożliwi nadanie przesyłki w dowolnym paczkomacie.  Kod zwrotu zostanie wysłany na adres mailowy oraz numer telefonu podany w formularzu zwrotu.

4.5 Kod zwrotu umożliwia nadanie przesyłki na koszt Organizatora.

4.6 Uczestnik musi staranie spakować jedną saszetkę Gaminate i nadać przesyłkę w Paczkomacie.

Regulamin promocji: “POWER PROMO”  

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „POWER PROMO”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “POWER PROMO

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 12:00 dnia 11.10.2022,  do  godz. 23:59 dnia 31.10.2022, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI 

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość  skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI 

3.1  Promocją objęte są produkty marki Gaminate, linii produktowej o nazwie POWER PACK,   dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: https://pl.gaminate.pro/Power-Pack , zwane „Produktami” lub „Produktem”. 

3.2  Uczestnikowi Promocji za zakup jednej sztuki  „Produktu” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego,  który obniża cenę jednej sztuki shakera marki Gaminate do poziomu  1 zł ( słownie: jeden złoty) brutto. Shakery marki Gaminate dostępne są w sklepie Organizatora, w sekcji: https://pl.gaminate.pro/Gaminate-Shaker

3.3  Realizacja kodu rabatowego odbywa się w  ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym  zaznaczyć opcję „Mam kupon rabatowy” wprowadzić jego nazwę oraz wybrać na ekranie klawisz „Użyj”.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w  komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od  godz. 12:00 dnia  11.10.2022,  do  godz. 23:59 dnia 31.10.2022, lub do wyczerpania zapasów

3.5  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie. 

3.6  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: https://pl.gaminate.pro/pl/i/Regulamin-Promocji/16

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 11.10.2022

Regulamin promocji: “Shaker Promo”  

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „Shaker Promo”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “Shaker Promo

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 14:00 dnia 05.10.2022,  do  godz. 23:59 dnia 23.10.2022, lub do wyczerpania zapasów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI 

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość  skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI 

3.1  Promocją objęte są produkty marki Gaminate, linii produktowej o nazwie PREMIUM STARTER PACK    dostępne w sklepie Organizatora, w sekcji: https://pl.gaminate.pro/pl/p/-PREMIUM-STARTER-PACK-7-X-0.5-L-7-SMAKOW/178 , zwane „Produktami” lub „Produktem”. 

3.2  Uczestnikowi Promocji za zakup jednej sztuki  „Produktu” przysługuje prawo skorzystania z kodu rabatowego,  który obniża cenę jednej sztuki shakera marki Gaminate do poziomu  1 zł ( słownie: jeden złoty) brutto. Shakery marki Gaminate dostępne są w sklepie Organizatora, w sekcji: https://pl.gaminate.pro/Gaminate-Shaker

3.3  Realizacja kodu rabatowego odbywa się w  ścieżce zakupowej sklepu www.gaminate.pro. W celu realizacji kodu rabatowego Uczestnik Promocji musi w koszyku zakupowym  zaznaczyć opcję „Mam kupon rabatowy” wprowadzić jego nazwę oraz wybrać na ekranie klawisz „Użyj”.

3.4 Organizator Promocji udostępni kod rabatowy w  komunikacji reklamowej odbywającej się w social mediach. Kod rabatowy jest ważny w okresie trwania promocji, czyli od  godz. 14:00 dnia  05.10.2022,  do  godz. 23:59 dnia 23.10.2022, lub do wyczerpania zapasów

3.5  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie. 

3.6  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: https://pl.gaminate.pro/pl/i/Regulamin-Promocji/16

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 05.10.2022

Regulamin promocji: “Shake to Reload”  

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1  Organizatorem promocji o nazwie „Shake to Reload”  zwanej dalej „Promocją” jest spółka Gaming Supplements z o.o, z siedzibą w Warszawie, ulica: Nowy Świat 33 / 13, NIP: 7010942894, REGON: 384220149,  wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000801283, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Nazwa promocji: “Shake to Reload

1.3  Promocja prowadzona jest na terytorium Polski w okresie od godz. 12:00 dnia 28.09.2022,  do  godz. 23:59 dnia 31.10.2022, lub do wyczerpania kodów lub produktów.

1.4  Promocja ma na celu uatrakcyjnienie sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Organizatora, czyli na www.gaminate.pro.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI 

2.1  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych  mających pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkających w Polsce, wyłączając pracowników i współpracowników Organizatora oraz osoby spokrewnione z Organizatorem.

2.2  Uczestnik promocji ma możliwość  skorzystania z promocji tylko na stronie sklepu internetowego Organizatora, czyli na www.gaminate.pro

2.3  Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4  Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Poprzez udział w Promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI 

3.1  Promocją objęte są produkty marki Gaminate, linii produktowej o nazwie:

a) WORLD OF TANKS GIFT PACK I

b)  WORLD OF TANKS GIFT PACK II

c)  WORLD OF TANKS PERFORMANCE BOOSTER 30 x 0.5 L – ICE TEA PEACH

dostępne w sklepie Organizatora, odpowiednio pod linkami: 

https://pl.gaminate.pro/pl/p/WORLD-OF-TANKS-G-IFT-PACK-I-/201

https://pl.gaminate.pro/pl/p/WORLD-OF-TANKS-G-IFT-PACK-II/204

https://pl.gaminate.pro/pl/p/-WORLD-OF-TANKS-PERFORMANCE-BOOSTER-30-x-0.5-L-ICE-TEA-PEACH/200

zwane „Produktami” lub „Produktem”. 

3.2  Uczestnikowi Promocji za zakup jednej sztuki  „Produktu” na stronie www.gaminate.pro przysługuje prawo skorzystania z jednego zestawu 2 kodów ( jeden kod bonusowy ( Bonus kod) oraz jeden kod zapraszający ( Invite kod), które są kodami do wykorzystania w grze World of Tanks. 

3.3  Realizacja kodów odbywa sie na na stronach http://worldoftanks.eu/ oraz http://invite.worldoftanks.com/ 

3.4 Organizator Promocji prześle jeden zestaw kodów na adres mailowy klienta który dokonał zakupu Produktu.  Wysyłka jednego zestawu kodów drogą mailową nastąpi w przeciągu 24 godzin od chwili wysyłki zamówionego produktu. 

3.5 W promocji bierze udział  następująca ilość zestawów kodów:

a)  150 zestawów kodów przeznaczona jest do produktu kategorii Performance Booster, czyli “WORLD OF TANKS PERFORMANCE BOOSTER 30 x 0.5 L – ICE TEA PEACH” znajdującego się pod linkiem: https://pl.gaminate.pro/pl/p/-WORLD-OF-TANKS-PERFORMANCE-BOOSTER-30-x-0.5-L-ICE-TEA-PEACH/200

b) 100 zestawów kodów przeznaczona jest do produktów kategorii Gift Pack, czyli WORLD OF TANKS GIFT PACK I i WORLD OF TANKS GIFT PACK II, dostępnych pod linkami :

https://pl.gaminate.pro/pl/p/WORLD-OF-TANKS-G-IFT-PACK-I-/201

https://pl.gaminate.pro/pl/p/WORLD-OF-TANKS-G-IFT-PACK-II/204

3.6  Uczestnik Promocji może brać w niej udział jednokrotnie i otrzymać maksymalnie jeden zestaw dwóch kodów, niezależnie od ilości zakupionych produktów objętych promocją.

3.8  Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1  Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.gaminate.pro, w sekcji Informacje: https://pl.gaminate.pro/pl/i/Regulamin-Promocji/16

4.2  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

4.3  Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gaminate.pro

4.4  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.5  Przy odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, klient zobowiązany jest równocześnie zwrócić wszystkie Produkty, które zostały  nabyte w ramach Promocji i objętych fakturą sprzedaży.

4.6  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.gaminate.pro  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.7  Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem: 28.09.2022

Wyszukaj produkt na stronie