Reklamacje

Wobec wszystkich produktów zakupionych przez Państwa w sklepie gaminate.pro przysługują Państwu uprawnienia z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru, w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej).

Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres: Gaming Supplements Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 Warszawa lub drogą mailową na adres: sklep@gaminate.pro

Składając reklamację mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na naszej stronie jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:

1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

Powyższe informacje ułatwią nam sprawne przeprowadzenie procesu reklamacji.

Rozpatrzymy Państwa reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy ją za uzasadnioną.


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy gaminate.pro – POBIERZ

Wzór formularza reklamacji gaminate.pro – POBIERZ

 

Wyszukaj produkt na stronie