FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Fundusze Europejskie loga

Gaming Supplements sp. z o.o. zrealizowała (prowadząc go w okresie 01.09.2022 – 31.08.2023) projekt badawczo-rozwojowy:

Gaminate – opracowanie napoju nawadniającego o niskim ładunku kalorycznym, w wyniku prac nad ciśnieniem osmotycznym i wchłanialnością

Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszem AgriTech Hub Sp. z o.o. realizującego projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Wartość realizowanego projektu to 1 100 000zł, a wkład z funduszy europejskich stanowi 80% tej kwoty.

CEL PROJEKTU:

Opracowanie i wprowadzenie na rynek napoju zapewniającego optymalne nawodnienie organizmu przeciętnego człowieka (w tym uprawiającego amatorsko różne rodzaje aktywności fizycznej) posiadającego wspomniane wyżej cechy optymalnego napoju nawadniającego (zapewnienie równowagi elektrolitowej oraz izotoniczna osmolalność), przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu jego ładunku kalorycznego.

EFEKT PROJEKTU:
Efektem projektu jest nowa linia produktowa w obrębie marki GAMINATE o nazwie HYDRATION, składająca się z trzech wariantów smakowych elektrolitowo-witaminowego napoju nawadniającego o izotonicznym z osoczem krwi ciśnieniu osmotycznym.
Produkty tej linii znaleźć można w tym miejscu:
https://gaminate.pro/ultimate-hydration/

W projekt od strony naukowo-badawczej zaangażowany był zespół naukowców Katowickiego AWF, o czy więcej możecie przeczytać w tym miejscu:
Projekt „Gaminate – opracowanie napoju nawadniającego o niskim ładunku kalorycznym, w wyniku prac nad ciśnieniem osmotycznym i wchłanialnością” / Aktualności / Akademia Wychowania Fizycznego (awf.katowice.pl)

pl_PL

Wyszukaj produkt na stronie